Re-subscription for FILERECOVERY® Software [PC] | תוכנה לשחזור נתונים ושירותים
LC בינלאומי טכנולוגיה |

Re-subscription for FILERECOVERY® Software [PC]

Re-subscription for FILERECOVERY® Software [PC]

Tech Support

FILERECOVERY® License Renewal
אנא לחץ על הכפתור קנה עכשיו מתחת לחידוש מנוי לשנה אחת שלך של FILERECOVERY® ל $34.98:

Please Note:
לחדש, אתה צריך להוריד ולהתקין את הגרסה החדשה של התוכנה לאחר שתשלים את רכישת החידוש. אז, התקנת הגרסה החדשה תחליף את הגרסה הישנה ולאפשר לך להפעיל באמצעות המספר הסידורי החדש מהקבלה שלך.

FILERECOVERY® Pro License Renewal
אנא לחץ על כפתור קנה עכשיו מתחת לחידוש מנוי לשנה אחת שלך של Pro FILERECOVERY® ל $49.98:

Please Note:
לחדש, אתה צריך להוריד ולהתקין את הגרסה החדשה של התוכנה לאחר שתשלים את רכישת החידוש. אז, התקנת הגרסה החדשה תחליף את הגרסה הישנה ולאפשר לך להפעיל באמצעות המספר הסידורי החדש מהקבלה שלך.