LC Technology International
1.866.603.2195 Toll Free

Copyright Info

Nettstedet og alt innholdet Copyright © 2016 av LC Technology International, Inc.

Digital Media Doctor ™, FILExtinguisher ™, DISKExtinguisher ™, Recover98 ™, RecoverNT ™, og Intelligens SMART ™ er varemerker, og Filerecovery ®, og PHOTORECOVERY ® er registrerte varemerker for LC Technology International, Inc., Clearwater, FL USA.

Windows ® og Windows ®-logoen er varemerker for Microsoft Corporation, Redmond, WA USA.

RescuePRO ® er et registrert varemerke for SanDisk ® Corporation, Sunnyvale California. SanDisk ® og SanDisk ®-logoen er registrerte varemerker for SanDisk ® Corporation, Sunnyvale California.

Mac, OS X, og Mac-logoen er varemerker for Apple Computer, Inc., registrert i U.S.. og andre land.

Alle andre logoer og titler er varemerker som tilhører sine respektive selskaper.

Security

SiteLock

Social Media

Like us on Facebook Follow us on Twitter linkedin
For Mobile Users

Information

 

Partners

Partners