Technologia LC File Recovery Software File Services Expert i odzysku

Informacje autorskie

Strona internetowa i wszystkie zawartość Copyright © 2016 LC Technology International, Inc.

Digital Media Doctor ™, FILExtinguisher ™, DISKExtinguisher ™, Recover98 ™, RecoverNT ™, i Intelligence ™ SMART są znakami towarowymi, i FILERECOVERY ®, i PHOTORECOVERY ® są zastrzeżonymi znakami towarowymi LC Technology International, Inc., Clearwater, FL USA.

Windows ® i logo Windows ® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, Redmond, WA USA.

RescuePRO ® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy SanDisk ® Corporation, Sunnyvale California. SanDisk SanDisk ® i logo ® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SanDisk ® Corporation, Sunnyvale California.

Mac, OS X, i logo Mac są znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc, zarejestrowany w U.S. i innych krajów.

Wszystkie inne znaki i nazwy są znakami towarowymi odpowiednich firm.

Bezpieczeństwo

SiteLock

Social Media

Like us on Facebook Follow us on Twitter linkedin

Informacja

 

Partnerzy

Partners