Obnova LC Technology File Software a expertné obnova súboru služieb

Copyright Info

Webové stránky a všetok obsah Copyright © 2016 LC Technology International, Inc.

Digital Media Doctor ™, FILExtinguisher ™, DISKExtinguisher ™, Recover98 ™, RecoverNT ™, a Intelli-SMART ™ sú ochranné známky, a FILERECOVERY ®, a PHOTORECOVERY ® sú registrované ochranné známky spoločnosti LC Technology International, Inc., Clearwater, FL USA.

Windows ® a logo Windows ® sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation, Redmond, WA USA.

RescuePRO ® je registrovaná ochranná známka spoločnosti SanDisk ® Corporation, Sunnyvale v Kalifornii. SanDisk ® a ® logo SanDisk sú registrované ochranné známky spoločnosti SanDisk ® Corporation, Sunnyvale v Kalifornii.

Gumák, OS X, a logo Mac sú ochranné známky spoločnosti Apple Computer, As, zapísaná v U.S. a ďalšie krajiny.

Všetky ostatné logá a názvy sú ochrannými známkami príslušných spoločností.

Zabezpečenie

SiteLock

Sociálna Media

Like us on Facebook Follow us on Twitter linkedin

Informácie

 

Partneri

Partners