LC Technology International
1.866.603.2195 Avgiftsfritt

Upphovsrätt Info

Webbplats och allt innehåll Copyright © 2016 av LC Technology International, Inc.

Digital Media Doctor ™, FILExtinguisher ™, DISKExtinguisher ™, Recover98 ™, RecoverNT ™, och Intelligens SMART ™ är varumärken, och FILERECOVERY ®, och PHOTORECOVERY ® är registrerade varumärken som tillhör LC Technology International, Inc., Clearwater, FL USA.

Windows ® och Windows ®-logotypen är varumärken som tillhör Microsoft Corporation, Redmond, WA USA.

RescuePRO ® är ett registrerat varumärke som tillhör SanDisk ® Corporation, Sunnyvale California. SanDisk ® och SanDisk ®-logotypen är registrerade varumärken som tillhör SanDisk ® Corporation, Sunnyvale California.

Mac, OS X, och Mac-logotypen är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc., registrerade i US-. och andra länder.

Alla andra logotyper och titlar är varumärken som tillhör respektive företag.

Security

SiteLock

Social Media

Like us on Facebook Follow us on Twitter linkedin
For Mobile Users

Information

 

Partners

Partners