LC Công nghệ Quốc tế
1.866.603.2195 Điện thoại miễn phí

PHOTORECOVERY Standard Demo Form US [PC-XP]

PHOTORECOVERY® Evaluation Form US [PC-XP]

Điền vào biểu mẫu để dùng thử phần mềm miễn phí.
Bạn sẽ nhận được một xác nhận e-mail với một liên kết tải về cho phần mềm của bạn, do đó, một địa chỉ e-mail hợp lệ cần thiết.
Sự khác biệt duy nhất giữa bản đánh giá và bản sao mua là các bản đánh giá sẽ không cho phép bạn lưu tập tin phục hồi.
  • Ex: Canon
  • Ex: SanDisk SD card, 64GB
  • Lĩnh vực này là cho các mục đích xác nhận và cần được giữ nguyên.

An ninh

SiteLock

Truyền thông xã hội

Like us on Facebook Follow us on Twitter linkedin
For Mobile Users

Thông tin

 

Đối tác

Partners