LC Công nghệ Quốc tế
1.866.603.2195 Điện thoại miễn phí

PHOTORECOVERY Demo Form Standard [PC] Mỹ

PHOTORECOVERY® Mẫu Đánh giá [PC] Mỹ

Điền vào biểu mẫu để dùng thử phần mềm miễn phí.
Bạn sẽ nhận được một xác nhận e-mail với một liên kết tải về cho phần mềm của bạn, do đó, một địa chỉ e-mail hợp lệ cần thiết.
Sự khác biệt duy nhất giữa bản đánh giá và bản sao mua là các bản đánh giá sẽ không cho phép bạn lưu tập tin phục hồi.
  • Ex: Canon
  • Ex: SanDisk SD card, 64GB
  • Lĩnh vực này là cho các mục đích xác nhận và cần được giữ nguyên.Security

SiteLock

Social Media

Like us on Facebook Follow us on Twitter linkedin
For Mobile Users

Information

 

Partners

Partners