Uživatel dohoda

Uživatel dohoda

POZNÁMKA: Přečtěte si prosím tyto podmínky pozorně před použitím této webové stránky. Používání této webové stránky znamená, že přijímáte tyto podmínky. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami (“PODMÍNKY”), nepoužívejte tuto stránku.

Podmínky použití: LC Technology International, Inc. (LCTI) vám dává oprávnění prohlížet materiály na tomto webu (“Místo”) pouze pro vaše osobní, nekomerční použití, za předpokladu, že zachováte všechna autorská práva a jiná vlastnická práva obsažená v původních materiálů, ve všech kopiích těchto materiálů. Nemůžete upravovat materiály na této stránce jakýmkoliv způsobem reprodukovat nebo veřejně vystavovat, provést, nebo distribuovat nebo jinak používat pro jakýkoliv veřejný či komerční účel. Pro účely těchto Podmínek, jakékoliv používání těchto materiálů na jakémkoliv jiném webovém serveru či v jiném síťovém prostředí pro jakýkoliv účel je zakázáno. Materiály obsažené na těchto stránkách jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné použití jakýchkoliv materiálů z těchto stránek mohou porušovat autorská práva, ochranná známka, a další zákony. Jestliže porušíte kteroukoliv z těchto Podmínek, vaše oprávnění používat tento web je automaticky ukončeno a vy musíte ihned zničit veškeré stažené nebo tištěné materiály.

Použití softwaru: Pokud si stáhnete software z těchto stránek (“Software”), používání softwaru se řídí licenčními podmínkami v licenční smlouvy k softwaru, který doprovází nebo je k dispozici se softwarem. Nesmíte stahovat ani instalovat software, dokud jste si přečetli a přijali podmínky licenční smlouvy k softwaru.

Soukromí: Podívejte se na naše Ochrana osobních údajů na našich zásadách ochrany osobních informací.

Odkazy na jiné webové stránky: Odkazy na webové stránky třetích stran na těchto stránkách jsou poskytovány výhradně pro vaše pohodlí. Pokud použijete tyto odkazy, budete opustíte tuto stránku. LCTI nepřezkoumávala všechny z těchto webových stránek třetích stran a nekontroluje a není zodpovědná za žádný z těchto stránek nebo jejich obsahu. Tedy, LCTI neschvaluje ani provádět jakékoli prohlášení o nich, nebo jakékoli informace, software nebo jiných produktů nebo materiálů našel tam, ani žádné výsledky, které mohou být získány z jejich používání. Pokud se rozhodnete přistupovat k jakýmkoli třetí strany odkazovaných stránek na tomto serveru, činíte tak zcela na vlastní nebezpečí.

Zřeknutí se: Materiály a služby poskytované na těchto stránkách jsou poskytovány “jak je” bez záruky jakéhokoliv druhu, včetně záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, nebo non-porušení práv duševního vlastnictví. LCTI dále neručí za správnost a úplnost materiálů nebo služeb, na tomto místě. LCTI může provádět změny materiálů a služeb na tomto místě, nebo změny produktů a cen v těchto materiálech popsaných, kdykoli a bez předchozího upozornění. Materiály a služby na tomto serveru mohou být zastaralé, a LCTI nečiní žádný závazek aktualizovat materiály a služby na tomto místě. Informace publikované na těchto stránkách mohou odkazovat na produkty, programy nebo služby, které nejsou dostupné ve vaší zemi. Obraťte se na obchodního zástupce LCTI o informace týkající se produktů, programy a služby, které mohou být k dispozici. Rozhodné právo nepovolují vyloučení implikovaných záruk, takže výše uvedené vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Omezení odpovědnosti: V žádném případě nebude LCTI, její dodavatelé, nebo jiné třetí strany zmíněné na tomto místě odpovědnost za jakékoli škody (včetně, bez omezení, vyplývající z ušlého zisku, ztráty dat nebo přerušení podnikání) vyplývající z použití, nemožnost používat, nebo výsledky použití těchto stránek, jakékoliv webové stránky spojené s touto stránkou, nebo materiály nebo informace nebo služby obsažené v místech jakéhokoliv nebo všech takových, ať už na základě záruky, smlouva, deliktu nebo jakékoli jiné právní teorie, a též upozorněni na možnost takových škod. Pokud vaše použití materiálu, Informace nebo služby, z tohoto webu a proto je nezbytné pro servis, opravy nebo úpravy na zařízení či dat, můžete převzít veškeré náklady na něj. Rozhodné právo nepovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Postup pro vznesení nároků za porušení autorských práv:
Všechny možné kroky, aby nedošlo k porušení dojde, ale pokud si myslíte, LCTI porušuje vaše autorská práva nebo ochrannou známkou, prosím neprodleně nás telefonicky na čísle (727) 449-0891 nebo e-mailem na Service@LC-Tech.com.

Prostor Agent dostávat oznámení o údajné porušení:
Thomas C. Jennings III
Repka a Jennings P.A.
Clearwater, FL

Telefonní číslo určenému zástupci:
(727) 441-4550

U.S. Omezená práva vlády: Vládní uživatelé obdrží nejvýše omezenými právy podle definice v dokumentu FAR 52.227-19 (C) (1-2 ) (Červen 1987). Vládní uživatelé obdrží žádné větší omezenými právy podle definice v FAR 52.227-14 (Červen 1987) nebo zaslaného DFAR 252.227-7015 (b) (2) (Listopad 1995), použitelné ve všech technických údajů na této stránce.

Platné zákony: Tato stránka je spravována LCTI ze svých kanceláří ve městě Clearwater, Florida USA. LCTI nezaručuje, že materiály nebo služby na těchto stránkách jsou vhodné nebo dostupné pro použití mimo Spojené státy, a přístup k nim z území, kde je jejich obsah nezákonný, je zakázán. Pokud se rozhodnete pro přístup k této stránce ze zemí mimo Spojené státy, činíte tak z vlastní iniciativy a jsou zodpovědní za dodržování platných místních zákonů. Tyto Podmínky se budou řídit a vykládat v souladu se zákony státu Florida, Spojené státy americké, aniž by s ohledem na principy konfliktů zákonů.

Obecný: LCTI může revidovat tyto podmínky kdykoli aktualizovat tento zápis. Byste měli navštívit tuto stránku čas od času a přečíst si aktuálně platné Podmínky, neboť jsou pro vás závazné. Určitá ustanovení těchto Podmínek mohou být nahrazena výslovně uvedenými právními doložkami či podmínkami umístěnými na jednotlivých stránkách v tomto místě.

 
Partners
SiteLock