Gebruiker overeenkomst

Gebruiker overeenkomst

OPMERKING: Lees deze voorwaarden voordat u deze website. Met behulp van deze website geeft aan dat u deze voorwaarden aanvaardt. Indien u niet akkoord met deze voorwaarden (“ALGEMENE VOORWAARDEN”), deze site niet gebruiken.

Gebruiksvoorwaarden: LC Technology International, Inc. (LCTI) geeft u toestemming om de materialen te bekijken op deze website (“Plaats”) alleen voor uw persoonlijke, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere eigendomsrechten die in de originele materialen opneemt in eventuele kopieën van de materialen. U mag niet de materialen op deze site op enigerlei wijze te wijzigen, reproduceren of openbaar ten toon te, uitvoeren, of te distribueren of anderszins te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden. Voor de toepassing van deze voorwaarden, elk gebruik van deze materialen op andere websites of een computer in een netwerkomgeving voor enig doel is verboden. De materialen op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen schenden auteursrechten ongeautoriseerd gebruik van enig materiaal op deze Site, handelsmerk, en andere wetten. Als u inbreuk maakt op deze voorwaarden, uw recht om de Site te gebruiken automatisch ingetrokken en moet onmiddellijk elk gedownloaded of afgedrukt materiaal worden vernietigd.

Gebruik van software: Als u software downloaden vanaf deze site (“Software”), gebruik van de Software is onderworpen aan de licentievoorwaarden in de Software License Agreement die begeleidt of wordt voorzien van de Software. U mag de Software te downloaden of te installeren totdat u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst hebt gelezen en geaccepteerd.

Privacy: Zie onze privacyverklaring voor onze volledige privacy openbaarmaking.

Links naar andere websites: Links naar websites van derden op deze site zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak om u te. Als u deze koppelingen gebruikt, zult u deze Site verlaat. LCTI heeft niet al deze sites van derden en heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor geen van deze sites of hun inhoud. Dus, LCTI verleent geen goedkeuring of doet geen uitspraken over hen, of enige informatie, software of andere producten of materialen op deze sites, of eventuele resultaten die kunnen worden verkregen niet gebruikt. Als u besluit om een ​​van de sites van derden in verband toegang tot deze site, je dit geheel op eigen risico.

Ontkenning: De materialen en diensten die op deze site worden verstrekt “voorbeeld” zonder enige garanties van welke aard dan ook met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectuele eigendom. LCTI verder niet over de juistheid en volledigheid van de materialen of diensten op deze Site garandeert. LCTI kan wijzigingen aanbrengen in de materialen en diensten op deze Site, of de producten en daarin beschreven prijzen, op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn, en LCTI maakt geen enkele toezegging aan de materialen en diensten op deze site bij te werken. Gepubliceerde informatie op deze site kunnen verwijzen naar producten, programma's of diensten die niet beschikbaar zijn in uw land. Raadpleeg uw plaatselijke LCTI zakelijke contactpersoon voor informatie over de producten, programma's en diensten die voor u beschikbaar kunnen zijn. Toepasselijke wet mag niet toestaan ​​dat de uitsluiting van impliciete garanties, zodat de bovenstaande uitsluiting niet op u van toepassing.

Beperking van aansprakelijkheid: In geen geval zal LCTI, haar leveranciers, of andere op deze site genoemde derden aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook (inclusief, zonder beperking, die voortvloeien uit winstderving, verloren gegevens of onderbreking van de bedrijfsvoering) voortvloeiend uit het gebruik, onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van deze site, alle websites verbonden aan deze website, of de materialen of informatie of services in een of alle locaties, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere wettelijke theorie en al dan niet geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Als uw gebruik van de materialen, informatie of diensten op deze site resulteert in de noodzaak voor onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur of gegevens, U draagt ​​alle kosten daarvan. Toepasselijke wet mag niet toestaan ​​dat de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade, zodat de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing.

Procedure voor het instellen van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht:
Alle mogelijke maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen geen inbreuk voordoet, maar als je gelooft LCTI is inbreuk op uw auteursrecht of handelsmerk dan onmiddellijk aan ons te melden via telefoonnummer (727) 449-0891 of per e-mail op Service@LC-Tech.com.

Aangewezen Agent voor kennisgeving van de schending van Auteursrechten ontvangen:
Thomas C. Jennings III
Repka en Jennings P.A.
Clearwater, FL

Telefoon Aantal toegewezen agent:
(727) 441-4550

U.S.. Beperkte rechten voor overheidsinstanties: Overheid gebruikers zullen niet meer dan Beperkte rechten zoals gedefinieerd in FAR ontvangen 52.227-19 (c) (1-2 ) (Juni 1987). Overheid gebruikers zullen niet meer beperkte rechten zoals gedefinieerd in FAR ontvangen 52.227-14 (Juni 1987) of DFAR 252.227-7015 (b) (2) (November 1995), zoals van toepassing in alle technische gegevens op deze site.

Toepasselijke wetten: Deze site wordt beheerd door LCTI vanuit haar kantoren in Clearwater, Florida USA. LCTI verklaart niet dat materialen of diensten op deze Site geschikt of beschikbaar is voor gebruik buiten de Verenigde Staten, en de toegang ertoe vanuit gebieden waar de inhoud illegaal is, verboden. Als u ervoor kiest om deze site van buiten de Verenigde Staten, doet u dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Florida, Verenigde Staten, zonder evenwel rekening te houden principes van wetsconflicten.

Algemeen: LCTI kan deze voorwaarden te allen tijde herzien door deze publicatie. U dient deze pagina te bezoeken van tijd tot tijd te herzien de dan geldende voorwaarden, omdat ze bindend zijn voor u. Sommige bepalingen van deze Voorwaarden worden mogelijk tenietgedaan door expliciet aangegeven wettelijke kennisgevingen of voorwaarden die op bepaalde pagina's van deze Site.

 
Partners
SiteLock