Umowa z użytkownikiem

Umowa z użytkownikiem

UWAGA: Proszę uważnie przeczytać warunki umowy przed skorzystaniem z tej strony internetowej. Korzystanie z tej witryny internetowej oznacza, że ​​akceptujesz te warunki. Jeśli nie akceptujesz tych warunków (“WARUNKI”), nie korzystać z tej strony.

Warunki korzystania z serwisu: LC Technology International, Inc. (LCTI) upoważnia Państwa do przeglądania materiałów na tej stronie internetowej (“Teren”) tylko dla osobistych, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem zachowania wszelkich praw autorskich i innych prawach własności zawartych w oryginalnych materiałów na kopiach materiałów. Użytkownik nie może modyfikować materiały na tej stronie w żaden sposób odtwarzać lub publiczne prezentowanie, wykonać, i rozpowszechniania lub w inny sposób wykorzystywać je do jakichkolwiek celów publicznych lub handlowych. Dla celów niniejszych Warunków, Jakiekolwiek korzystanie z tych materiałów na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub sieci komputerowej w jakimkolwiek celu jest zabronione. Materiały dostępne na tej stronie są chronione prawem autorskim i jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie jakichkolwiek materiałów pochodzących z tej strony może naruszać prawa autorskie, znak firmowy, i innych ustaw. W przypadku naruszenia któregokolwiek z tych warunków, Twój pozwolenie na korzystanie z tej strony automatycznie wygasa i należy natychmiast zniszczyć wszystkie pobrane lub wydrukowane materiały.

Korzystanie z oprogramowania: W przypadku pobrania oprogramowania z tej strony (“Oprogramowanie”), korzystać z Oprogramowania podlega warunkom licencji na umowy licencyjnej oprogramowania, który towarzyszy lub jest z Oprogramowaniem. Nie można pobierać ani instalować oprogramowania, dopóki nie przeczytałem i akceptuję warunki Umowy licencyjnej oprogramowania.

Prywatność: Zobacz nasze zasady zachowania poufności informacji dla naszego pełnego ujawnienia prywatności.

Linki do innych stron internetowych: Linki do stron internetowych osób trzecich na tej stronie są wyłącznie jako udogodnienie dla użytkownika. Jeśli korzystasz z tych linków, opuścisz tę stronę. LCTI nie wyraził opinii na temat wszystkich tych stron osób trzecich i nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek z tych stron lub ich treści. Tak więc, LCTI nie popiera ani nie wydajemy żadnych oświadczeń w nich, lub informacji, oprogramowanie lub inne produkty lub materiały tam znaleźć, lub żadnych skutków, które mogą być uzyskane z ich. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z jakichkolwiek witryn innych związanych z tą stroną, robisz to wyłącznie na własne ryzyko.

Zrzeczenie się: Materiały i usługi oferowane w tym miejscu są “jak to” bez jakichkolwiek gwarancji, w tym gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, lub nienaruszania praw własności intelektualnej. LCTI nie gwarantuje dokładności i kompletności materiałów lub usług, w tym miejscu. LCTI może dokonywać zmian do materiałów i usług na Witrynie, lub produktów i cen w nich opisanych, w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Materiały i usługi na tej stronie mogą być nieaktualne, i LCTI nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów i usług w tym miejscu. Informacje opublikowane na tej stronie mogą odnosić się do produktów, programy lub usługi, które nie są dostępne w danym kraju. Skonsultuj się z lokalnym kontaktów biznesowych LCTI do informacji na temat produktów, programów i usług, które mogą być dostępne dla Ciebie. Prawo nie może pozwolić na wyłączenie rękojmi, więc powyższe wyłączenie może nie mieć zastosowania.

Ograniczenie odpowiedzialności: W żadnym wypadku LCTI, jej dostawcy, lub inne osoby wymienione w tym miejscu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (łącznie z, bez ograniczeń, wynikające z utraconych korzyści, utratę danych lub przerwanie działalności) wynikające z zastosowania, niemożność korzystania, lub rezultaty korzystania z tej strony, żadnych stron internetowych związanych z tej strony, lub materiały lub informacje lub usługi zawarte w niektórych lub wszystkich takich witryn, czy na podstawie gwarancji, umowa, deliktowej lub innej podstawy prawnej i czy nie została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód. Jeśli korzystanie z materiałów, Informacje lub usługi, od tej stronie spowodowało konieczność serwisowania, naprawy lub korekty sprzętu lub danych, można zakładać jego wszystkie koszty. Prawo nie zezwala na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania.

Procedura zgłaszania roszczeń o naruszenie praw autorskich:
Wszystkie możliwe kroki w celu zapewnienia, żadne naruszenie występuje,, ale jeśli uważasz, że LCTI narusza on prawa autorskie lub znakiem towarowym, prosimy o skontaktowanie się z nami bezpośrednio pod numerem telefonu (727) 449-0891 lub e-mail na Service@LC-Tech.com.

Wyznaczonego przedstawiciela, aby otrzymywać powiadomienia o naruszeniu prawa:
Thomas C. Jennings III
Repka i Jennings P.A.
Clearwater, FL

Numer telefonu wyznaczonego przedstawiciela:
(727) 441-4550

U.S. Ograniczone prawa rządu: Użytkownicy rządowe otrzyma nie więcej niż ograniczeniom zgodnie z definicją w FAR 52.227-19 (c) (1-2 ) (Czerwiec 1987). Rząd otrzymają użytkownicy nie większe Prawa do ograniczonego, zgodnie z FAR 52.227-14 (Czerwiec 1987) lub DFAR 252.227-7015 (b) (2) (Listopad 1995), , stosowane w jakichkolwiek danych technicznych na tej stronie.

Obowiązujących przepisów prawa: Ta witryna jest administrowana przez LCTI z jej biur w Clearwater, Floryda, USA. LCTI nie gwarantuje, że materiały lub usługi na tej stronie są właściwe lub dostępne do użytku poza granicami Stanów Zjednoczonych, a dostęp do nich z terytoriów, gdzie ich treść jest nielegalna, jest zabroniony. Jeśli zdecydujesz się na dostęp do tej witryny z poza Stanów Zjednoczonych, robisz to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za zgodność z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Warunki te będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Floryda, USA, bez zachowania jakichkolwiek zasad konfliktu praw.

Ogólny: LCTI może zmienić te warunki w każdym czasie przez aktualizację tego ogłoszenia. Należy odwiedzić tę stronę od czasu do czasu do przeglądu, a następnie się z aktualnymi warunkami, gdyż są one wiążące dla Ciebie. Niektóre przepisy niniejszego Regulaminu mogą być zastąpione wyraźnie wyznaczonych noty prawne lub warunki umieszczone na poszczególnych stronach niniejszej witryny.





 
Partners
SiteLock