facebook Liên hệ chúng tôi - US Portal | Data Recovery
LC Technology Int'l | Recovery Software & Services

Liên hệ chúng tôi – US Portal

Liên hệ chúng tôi – US Portal

LC Technology International Inc.

Địa chỉ:
29750 US HWY 19 N STE 310
Nước sạch, FL 33761, Hoa Kỳ
Điện thoại: (727) 449-0891
Fax: (727) 449-0893
Gọi miễn phí: (866) 603-2195

Dịch vụ Hỗ trợ Tech LC, Ltd

Địa chỉ:
Sàn nhà 4
20 Fletcher Cổng
Nottingham UK NG1 2FZ
Điện thoại: +44 (0)115 704 3306
Fax: +44 (0)115 824 6398

White Point Co., Ltd. (ホワイトポイント株式会社)

Địa chỉ: 1-6-12 Shinkawa, Chuo-ku,
Tokyo 104-0033 (〒104-0033 東京都中央区新川1-6-12)
Điện thoại: 050-6861-8011
From USA: +81-50-6861-8011

Giờ Mỹ

Thứ Hai 9sáng đến 06:00
Thứ ba 9sáng đến 06:00
Thứ tư 9sáng đến 06:00
Thứ năm 9sáng đến 06:00
Thứ sáu 9sáng đến 06:00
Thứ bảy Đóng
Chủ nhật Đóng
*EAST

Giờ Anh

Thứ Hai 9là để 5:30pm
Thứ ba 9là để 5:30pm
Thứ tư 9là để 5:30pm
Thứ năm 9là để 5:30pm
Thứ sáu 9là để 5:30pm
Thứ bảy Đóng
Chủ nhật Đóng
*GMT

Japan Hours

Thứ Hai 10là để 5:30pm
Thứ ba 10là để 5:30pm
Thứ tư 9là để 5:30pm
Thứ năm 10là để 5:30pm
Thứ sáu 10là để 5:30pm
Thứ bảy Đóng
Chủ nhật Đóng
*Tokyo Time
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên hệ chúng tôi - LC US Portal

Chúng tôi rất thích nghe từ bạn!
Xin lưu ý, this for is for general information requests.
If you are looking for Technical Support for your purchased software, do not use this form.
Xin vui lòng click here and fill out our Technical Support form.
  • No URLs, xin vui lòng.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
social