facebook دوباره اشتراک برای نرم افزار FILERECOVERY ® به [مک] | بازیابی اطلاعات
LC Technology Int'l | نرم افزار بازیابی & خدمات

دوباره اشتراک برای نرم افزار FILERECOVERY ® به [مک]

دوباره اشتراک برای نرم افزار FILERECOVERY ® به [مک]

پشتیبانی فنی
 

FILERECOVERY® تمدید مجوز
لطفا دکمه خرید زیر کلیک کنید به تمدید اشتراک یک سال خود را از FILERECOVERY® برای $34.98:

 

لطفا توجه داشته باشید:
برای تمدید, شما نیاز به دانلود و نصب نسخه جدید از نرم افزار پس از خرید تجدید شما کامل. پس از آن, نصب نسخه جدید نسخه های قدیمی جایگزین و به شما اجازه فعال با استفاده از شماره سریال های جدید را از دریافت خود را.


** از MacOS توجه 10.15 کاربران - این نرم افزار به طور کامل با از MacOS تازگی منتشر سازگار نیست 10.15 (کاتالینا) سیستم عامل, و نمی خواهد به درستی بر روی این سیستم عامل اجرا.
نسخه به روز شده این نرم افزار, که سازگار با MacOS خواهد بود 10.15 (کاتالینا), خواهد شد به زودی منتشر. **
FILERECOVERY® نرم افزار تمدید مجوز
لطفا دکمه خرید زیر کلیک کنید به تمدید اشتراک یک سال خود را از FILERECOVERY® Pro برای $49.98:

 

لطفا توجه داشته باشید:
برای تمدید, شما نیاز به دانلود و نصب نسخه جدید از نرم افزار پس از خرید تجدید شما کامل. پس از آن, نصب نسخه جدید نسخه های قدیمی جایگزین و به شما اجازه فعال با استفاده از شماره سریال های جدید را از دریافت خود را.

** از MacOS توجه 10.15 کاربران - این نرم افزار به طور کامل با از MacOS تازگی منتشر سازگار نیست 10.15 (کاتالینا) سیستم عامل, و نمی خواهد به درستی بر روی این سیستم عامل اجرا.
نسخه به روز شده این نرم افزار, که سازگار با MacOS خواهد بود 10.15 (کاتالینا), خواهد شد به زودی منتشر. **

بازیابی اطلاعات

نرم افزار و خدمات


نرم افزار بازیابی اطلاعات برای PC و Mac-بازیابی اطلاعات خدمات برای دستگاه های دیجیتالی خود