facebook Ре-претплата за FILERECOVERY® Софтвер [Мек] | Обнова податоци
LC Technology Int'l | Обнова на софтвер & услуги

Ре-претплата за FILERECOVERY® Софтвер [Мек]

Ре-претплата за FILERECOVERY® Софтвер [Мек]

Техничка поддршка
 

FILERECOVERY® License Renewal
Please click the Buy Now button below to renew your one year subscription of FILERECOVERY® for $34.98:

 

Те молам забележи:
За да се обнови, ќе треба да го преземете и инсталирате новата верзија на софтверот откако ќе го завршите купувањето обновување. потоа, инсталирањето на новата верзија ќе го замени старата верзија и ќе ви овозможи да се активира со помош на нов сериски број од вашиот приемот.

FILERECOVERY® Pro License Renewal
Please click the Buy Now button below to renew your one year subscription of FILERECOVERY® Pro for $49.98:

 

Те молам забележи:
За да се обнови, ќе треба да го преземете и инсталирате новата верзија на софтверот откако ќе го завршите купувањето обновување. потоа, инсталирањето на новата верзија ќе го замени старата верзија и ќе ви овозможи да се активира со помош на нов сериски број од вашиот приемот.

Обнова податоци

софтвер & услуги


Обнова податоци Софтвер за PC и Mac-Обнова податоци за вашиот дигитален уред