facebook Re-đăng ký cho phần mềm FILERECOVERY® [máy tính MAC] | Data Recovery
LC Technology Int'l | Recovery Software & Services

Re-đăng ký cho phần mềm FILERECOVERY® [máy tính MAC]

Re-đăng ký cho phần mềm FILERECOVERY® [máy tính MAC]

Tech Support
 

FILERECOVERY® License Renewal
Xin bấm vào nút Mua Ngay bên dưới để gia hạn thuê bao một năm của FILERECOVERY® cho $34.98:

 

Xin lưu ý:
Đổi mới, bạn sẽ cần phải tải về và cài đặt phiên bản mới của phần mềm sau khi bạn hoàn tất việc mua đổi mới. Sau đó,, cài đặt phiên bản mới sẽ thay thế phiên bản cũ và cho phép bạn kích hoạt bằng cách sử dụng số serial mới từ nhận của bạn.

FILERECOVERY® Pro License Renewal
Xin bấm vào nút Mua Ngay bên dưới để gia hạn thuê bao một năm của FILERECOVERY® Pro cho $49.98:

 

Xin lưu ý:
Đổi mới, bạn sẽ cần phải tải về và cài đặt phiên bản mới của phần mềm sau khi bạn hoàn tất việc mua đổi mới. Sau đó,, cài đặt phiên bản mới sẽ thay thế phiên bản cũ và cho phép bạn kích hoạt bằng cách sử dụng số serial mới từ nhận của bạn.

social