facebook Re-đăng ký cho phần mềm FILERECOVERY® [PC] | Phục hồi dữ liệu
LC Technology Int'l | Recovery Software & Dịch vụ

Re-đăng ký cho phần mềm FILERECOVERY® [PC]

Re-đăng ký cho phần mềm FILERECOVERY® [PC]

Hô trợ ky thuật

FILERECOVERY® Giấy phép Renewal
Xin vui lòng bấm vào nút Mua ngay dưới đây để gia hạn đăng ký một năm lại FILERECOVERY® vì $34.98:

Xin lưu ý:
Đổi mới, bạn sẽ cần phải tải về và cài đặt phiên bản mới của phần mềm sau khi bạn hoàn tất việc mua đổi mới. Sau đó,, cài đặt phiên bản mới sẽ thay thế phiên bản cũ và cho phép bạn kích hoạt bằng cách sử dụng số serial mới từ nhận của bạn.

FILERECOVERY® Pro License Renewal
Xin vui lòng bấm nút Mua ngay dưới đây để gia hạn đăng ký một năm lại FILERECOVERY® Pro cho $49.98:

Xin lưu ý:
Đổi mới, bạn sẽ cần phải tải về và cài đặt phiên bản mới của phần mềm sau khi bạn hoàn tất việc mua đổi mới. Sau đó,, cài đặt phiên bản mới sẽ thay thế phiên bản cũ và cho phép bạn kích hoạt bằng cách sử dụng số serial mới từ nhận của bạn.

PHỤC HỒI DỮ LIỆU

Phần mềm & Dịch vụ


Phục hồi dữ liệu phần mềm cho PC và Mac-Data Recovery Services cho thiết bị của bạn kỹ thuật số