کارشناس می دهد راهنمایی برای موسسات کوچک و متوسط ​​به از دست دادن جلوگیری از داده
LC Technology Int'l
1.866.603.2195 تلفن رایگان

کارشناس می دهد راهنمایی برای موسسات کوچک و متوسط ​​به از دست دادن جلوگیری از داده

رئيس جمهور ما, دیوید زیمرمن, was recently interviewed by Kim Mays of IT Business Edge on what steps SMB’s should do to prevent data loss.

کارشناس می دهد راهنمایی برای موسسات کوچک و متوسط ​​به از دست دادن جلوگیری از داده

کیم ذرت | SMB TECH | POSTED 19 NEW, 2014

از دست رفتن اطلاعات در هر شکل و فرم می تواند برای اثبات گذاشت کسب و کار به ویژه به کسب و کار کوچک متوسط (موسسات کوچک و متوسط). با توجه به وقوع, بازیابی اطلاعات می تواند از هزینه $100 برای اطلاعات محصول بهبود تجاری به هزاران نفر برای سقوط هارد دیسک و یا حوادث فاجعه بار مانند سیل, آتش سوزی یا گردباد.

ادامه مطلب

نظرات بسته شده است.

 
Partners
SiteLock