Mac Data Recovery - Mac Data Recovery Software and Services
LC Technology Int'l
1.866.603.2195 Անվճար

Mac Data Recovery

Mac Data Recovery

LC Technology offers data recovery services for all types of Digital Media, plus hard drive recovery.

As one of the United States largest data recovery services companies, LC Մեխանիկա provides Mac data recovery services for everyone from the novice to the professional.
Our Mac data recovery services can recover any and all types of data. If you have accidentally deleted data files, պատկերներ, videos or audio files from your media, formatted or pulled out the media during a write process, we can recover your files and get your data back.

Our Mac data recovery services labs are secure environments with all customer data kept private. Controlled laboratory access ensures only appropriate specialists handle sensitive information. Մենք պարբերաբար պայմանագիր վերականգնել դասակարգված տվյալներ կառավարության, իրավապահ մարմինները եւ մասնավոր կազմակերպություններ. LC տեխնոլոգիան սովոր մակարդակի գաղտնիության եւ պաշտպանության, որը դասակարգված նյութեր պահանջում. Բոլոր վերականգնվել փաստաթղթերը մշտապես wiped հետո 30 օր.

Before sending your media for recovery, please call:
• Toll-Free in US: 1-866-603-2195
• Outside the US: 1-727-449-0891
•In Europe, Call: +44 (0)115 704 3306

Our flat-fee price for flash media recovery includes recovery of your data to a CD or DVD and return shipping.
For recoveries outside of the US, an additional shipping fee is added.
No charge other than return shipping if we do not find your files!

Recovery Service for Digital Media up to 2GB – $125
Surcharge for physically damaged media (i.e. connector broken off, եւ այլն) – $100

Recovery Service for Digital Media 4GB – $150
Surcharge for physically damaged media (i.e. connector broken off, եւ այլն) – $100

Recovery Service for Digital Media 8GB – $175
Surcharge for physically damaged media (i.e. connector broken off, եւ այլն) – $100

Recovery Service for Digital Media 16GB – $225
Surcharge for physically damaged media (i.e. connector broken off, եւ այլն) – $100

Recovery Service for Digital Media 32GB – $275
Surcharge for physically damaged media (i.e. connector broken off, եւ այլն) – $100

Recovery Service for Digital Media 64GB – $325
Surcharge for physically damaged media (i.e. connector broken off, եւ այլն) – $100

Recovery Service for Digital Media 128GB – $375
Surcharge for physically damaged media (i.e. connector broken off, եւ այլն) – $100

Recovery Service for Digital Media 256GB and over – $425
Surcharge for physically damaged media (i.e. connector broken off, եւ այլն) – $100

Send the completed Recovery Form and media to the below address

LC Technology offers data recovery services for all types of SanDisk® digital media.
This service is available for all SanDisk® digital media at a flat rate based on the storage capacity of the media.
Our flat-fee price for flash media recovery includes recovery of your data to a CD or DVD and return shipping.
For recoveries outside of the US, an additional shipping fee is added.
No charge other than return shipping if we do not find your files!

SanDisk® Digital Media Recovery up to 2GB – $125
Surcharge for physically damaged media (i.e. connector broken off, եւ այլն) – $100

SanDisk® Digital Media Recovery 4GB – $150
Surcharge for physically damaged media (i.e. connector broken off, եւ այլն) – $100

SanDisk® Digital Media Recovery 8GB – $175
Surcharge for physically damaged media (i.e. connector broken off, եւ այլն) – $100

SanDisk® Digital Media Recovery 16GB – $225
Surcharge for physically damaged media (i.e. connector broken off, եւ այլն) – $100

SanDisk® Digital Media Recovery 32GB – $275
Surcharge for physically damaged media (i.e. connector broken off, եւ այլն) – $100

SanDisk® Digital Media Recovery 64GB – $325
Surcharge for physically damaged media (i.e. connector broken off, եւ այլն) – $100

SanDisk® Digital Media Recovery 128GB – $375
Surcharge for physically damaged media (i.e. connector broken off, եւ այլն) – $100

SanDisk® Digital Media Recovery 256GB and over – $425
Surcharge for physically damaged media (i.e. connector broken off, եւ այլն) – $100

Send the completed Recovery Form and media to the below address

If you have any questions regarding our digital media recovery services, please call us Toll Free in the US at (866) 603-2195 կամ (727) 449-0891 outside the US to speak with a customer representative. Europe and Australia visitors please visit www.LC-Tech.co.ukrecovery services.

Please ship your media to the following address (this information is also listed on the recovery form):
LC Մեխանիկա Միջազգային, Inc.
29750 ԱՄՆ Hwy 19 N
Հավաքակազմ 310

Clearwater, FL 33761
Tel: (727) 449-0891

Make sure you package your media in a sturdy mailer, mark it as containing Electronic Mediado not expose to magnetic fields. Ապա, send it by USPS, UPS, FedEx, Airborne or any shipping method that allows the package to be tracked. Please be sure the card is secure and the address is correct. LC Մեխանիկա Միջազգային, Inc. is not responsible for cards that are lost or damaged in shipping.

LC Technology offers hard drive data recovery services for those times where recovery is needed beyond the capability of the end-user. This can be for forensic recovery, data recovery or damage to the hard drive. Rates are based on a flat fee analysis of the drive and the amount of time spent on the recovery.

Due to the precision nature of hard drives and the different type of issues typically encountered, recovery pricing will vary depending on the type of damage found during our initial evaluation. Additional charges for RAID arrays and hard drives that have been opened.

Logical / File System Damage: As low as $750

Physical / Component Damage: As low as $1500

Ծանոթություն: There is a non-refundable flat fee price of $100 per drive for evaluation of the drive recovery. If you choose to go forward with the recovery, that fee is applied to the recovery cost.

Getting started is EASYget your data back!

Download our hard drive shipping form, fill it out, sign it, and include with your drive when you ship it to us.

Click here to download the hard drive shipping form

Package the drive carefully to avoid shipping damage and ship to our address listed above.

Package the drive in accordance with the manufacturer’s recommendation for shipping hard drives. Mark the package as containing Electronic Mediado not expose to magnetic fields. Send it by USPS, UPS, FedEx, Airborne or any shipping method that allows the package to be tracked. Please insure the drive and double check the addressing. LC Մեխանիկա Միջազգային, Inc. is not responsible for packages that are lost or damaged in shipping.

If you wish to pay for the evaluation fee in advance by credit card, please click on the add to cart button below:

Hard Drive Recovery Service Evaluation Fee – $100
data recovery services

Certain terms and conditions apply.

If you have any questions regarding our hard drive recovery services, please call us Toll Free in the US at (866) 603-2195 կամ (727) 449-0891 outside the U.S. to speak with a customer representative. Europe and Australia visitors please visit our www.LC-Tech.co.uk recovery services.

 
Partners
SiteLock