RescuePRO Deluxe SSD Demo Form US [Mac] - Mac Data Recovery Software and Services
LC Technology Int'l
1.866.603.2195 Անվճար

RescuePRO Deluxe SSD Demo Form US [Mac]

RescuePRO® Deluxe SSD Evaluation Form

Լրացրեք ձեւը փորձելու ծրագրային ապահովման համար, անվճար.
Դուք կստանաք հաստատող էլեկտրոնային նամակ է ստանալ հղումը ձեր ծրագրային ապահովման, այնպես որ, վավեր էլ-փոստի հասցեն պահանջվում.
Խնդրում ենք նկատի ունենալ,, as stated on the product page, this software is designed for external Solid State Drives, and will NOT work with internal system drives.
Ծրագիրը, որը լիովին գործող գնահատման պատճենը.
The difference between the evaluation copy and purchased copy is that the evaluation copy of RescuePRO Deluxe for SSD will offer a preview of files that can be recovered.
To be able to save the files that can be recovered.. պատկերներ, videos. եւ այլն, you will need to activate the program by purchasing a license.
This may be done by clicking the Buy button within the program. Once activated, you may recover and save the recoverable files shown in the preview.
  • Այս դաշտը համար վավերացնող նպատակով եւ պետք է թողնել անփոփոխ.
 
Partners
SiteLock