Lời khuyên để bảo vệ dữ liệu của bạn
LC Technology Int'l
1.866.603.2195 Số điện thoại miễn phí

Lời khuyên để bảo vệ dữ liệu của bạn

David Zimmerman, Tổng thống LC Công nghệ, đã được phỏng vấn bởi tạp chí Cơ hội doanh nghiệp nhỏ về những gì các bước một doanh nghiệp nhỏ có thể làm để bảo vệ dữ liệu của họ. Nếu bạn sở hữu một doanh nghiệp nhỏ, đề cương điểm ở đây có thể giúp bạn tiết kiệm nhấn mạnh trong tương lai.

Lời khuyên để bảo vệ dữ liệu của bạn

Lời khuyên để giúp bạn ngăn ngừa mất dữ liệu.

By David Zimmerman

LC Công nghệ Quốc tế, Inc.

  1. Write and follow a data protection and management plan. Các doanh nghiệp nhỏ thường có thể hoạt động như các tổ chức phi chính, với từng nhân viên hành xử như một "jack của tất cả các ngành nghề." Thái độ này có thể hữu ích cho khách hàng mua và đưa vào các nỗ lực thêm, nhưng nó không làm việc cho quản lý dữ liệu.

Đọc toàn bộ bài viết ở đây…

Những ý kiến ​​đóng.

 
Partners
SiteLock