facebook SanDisk Offers | Data Recovery
LC Technology Int'l | Recovery Software & Services

SanDisk Offers

SanDisk Offers

 

 

Downloads:

Windows Software Macintosh Software
When you install the software on the computer, եւ երբ դուք վազում այն, որ առաջին անգամ, you will then be prompted to activate the software. After installation, you will be given a link to the activation page. Please, follow the link and fill in the form, including entering the serial number found on the offer insert to activate your free one year subscription of RescuePRO® software. Սեղմեք այստեղ քայլ առ քայլ ուղեցույցը ակտիվացման

Խնդրում ենք հաշվի առնել, if you have recently purchased a SanDisk USB drive, and your coupon accompanying that USB drive for RescuePRO has a serial number that begins with RPRID-0501, please click here for your download of RescuePRO Deluxe

Խնդրում ենք հաշվի առնել, if the computer you are installing on is not connected to the internet, then you can email your activation request number to RescuePRO® Support, եւ մենք կարող ենք տրամադրել ձեզ ակտիվացման կոդն.

Օգնության կարիք ունեմ?

DATA RECOVERY

Software & Services


Data Recovery Software for PC and Mac-Data Recovery Services for your Digital Device