5 Mẹo Để bảo vệ doanh nghiệp nhỏ của bạn Từ một thảm họa dữ liệu
LC Technology Int'l
1.866.603.2195 Điện thoại miễn phí

5 Mẹo Để bảo vệ doanh nghiệp nhỏ của bạn Từ một thảm họa dữ liệu

Laura McCamy gần đây đã phỏng vấn David Zimmerman về lời khuyên một doanh nghiệp nhỏ có thể làm để ngăn chặn một thảm họa dữ liệu.

5 Mẹo Để bảo vệ doanh nghiệp nhỏ của bạn Từ một thảm họa dữ liệu

qua Laura McCamy vào ngày 11, 2014

 

Cuộc cách mạng kỹ thuật số đã cho các doanh nghiệp nhỏ và các chủ sở hữu phần khởi động công cụ cho phép họ cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn hơn nhiều. Năng lực tính toán cho phép các doanh nghiệp để biến ý tưởng của họ thành những câu chuyện thành công nhanh hơn bao giờ hết. Nhưng nếu bạn đã từng có máy tính của bạn nắm bắt lên giữa nhiệm vụ, Bạn có biết có một nhược điểm để chúng tôi phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ. Khi có điều gì sai, nó có thể đi rất, rất sai.

David Zimmerman đã nhìn thấy chỉ là về mọi thứ có thể đi sai với máy tính. Người sáng lập, chủ tịch, and CEO of LC Công nghệ, Zimmerman has been working in phục hồi dữ liệu since the early 1990s. Công ty của ông phục hồi dữ liệu từ một loạt các thiết bị và làm cho sản phẩm phục hồi dữ liệu trong 24 ngôn ngữ.

Read More Here

 

Những ý kiến ​​đóng.

 
Partners
SiteLock