Thực tiễn tốt nhất cho Bảo vệ dữ liệu, Phục hồi, và những giới hạn của Cloud
LC Technology Int'l
1.866.603.2195 Điện thoại miễn phí

Thực tiễn tốt nhất cho Bảo vệ dữ liệu, Phục hồi, và những giới hạn của Cloud

Tổng thống của chúng tôi, David Zimmerman, đã viết một bài báo cho khách Magazine ảo-Chiến lược liên quan đến bảo vệ dữ liệu, phục hồi dữ liệu, và lưu trữ dữ liệu trong đám mây.

Thực tiễn tốt nhất cho Bảo vệ dữ liệu, Phục hồi, và những giới hạn của Cloud

By David Zimmerman
Các công ty cần kế hoạch chính thức và một số lớp bảo vệ dữ liệu để đảm bảo tất cả các thông tin công ty (tổ chức trên cả hai thiết bị di động và máy tính để bàn) được giữ an toàn. Khi mọi việc làm sai lầm, doanh nghiệp cũng nên đã thành lập các giao thức phục hồi dữ liệu cho truy xuất dữ liệu nhanh chóng và chính xác. Các loại kế hoạch là lượt ROI cao, cho giá trị tối cao nhất nơi các công ty trên dữ liệu quý giá của họ.


Để đọc thêm các bài viết, thực hiện theo các liên kết ở đây

Những ý kiến ​​đóng.

 
Partners
SiteLock