کامپیوتر امریکا همزمان رادیو نمایش مصاحبه

کامپیوتر امریکا همزمان رادیو نمایش مصاحبه

رئيس جمهور ما, دیوید زیمرمن, در سراسر کشور همزمان رادیو نشان می دهد بحث مصاحبه “کامپیوتر امریکا کریگ Crossman را” این جمعه گذشته.
مصاحبه تحت پوشش بسیاری از موضوعات مختلف در مورد بازیابی اطلاعات و حفاظت از داده ها.
نشان دادن و مصاحبه در این دیدار، زیر بازی خواهد کرد.

 

نظرات بسته است.

 
Partners
SiteLock