LC Technology File Recovery Software og Expert File Recovery Services
LC Technology Int'l
1.866.603.2195 Toll Free

Copyright Info

Nettstedet og alt innholdet Copyright © 2016 av LC Technology International, Inc.

Digital Media Doctor ™, FILExtinguisher ™, DISKExtinguisher ™, Recover98 ™, RecoverNT ™, og Intelligens SMART ™ er varemerker, og Filerecovery ®, og PHOTORECOVERY ® er registrerte varemerker for LC Technology International, Inc., Clearwater, FL USA.

Windows ® og Windows ®-logoen er varemerker for Microsoft Corporation, Redmond, WA USA.

RescuePRO ® er et registrert varemerke for SanDisk ® Corporation, Sunnyvale California. SanDisk ® og SanDisk ®-logoen er registrerte varemerker for SanDisk ® Corporation, Sunnyvale California.

Mac, OS X, og Mac-logoen er varemerker for Apple Computer, Inc., registrert i U.S.. og andre land.

Alle andre logoer og titler er varemerker som tilhører sine respektive selskaper.

 
Partners
SiteLock