Công nghệ LC File Recovery Software và Chuyên viên Dịch vụ File Recovery
LC Technology Int'l
1.866.603.2195 Điện thoại miễn phí

Copyright Thông tin

Trang web và tất cả nội dung Bản quyền © 2016 bởi LC Công nghệ Quốc tế, Inc.

Digital Media Doctor ™, FILExtinguisher ™, DISKExtinguisher ™, Recover98 ™, RecoverNT ™, và Intelli-SMART ™ là các nhãn hiệu, và FILERECOVERY ®, và PHOTORECOVERY ® Nhãn hiệu được đăng ký LC Công nghệ Quốc tế, Inc., Clearwater, FL Hoa Kỳ.

Windows ® và biểu tượng của Windows ® là thương hiệu của Tập đoàn Microsoft, Redmond, WA USA.

RescuePRO ® là thương hiệu đã đăng ký của SanDisk ® Corporation, Sunnyvale California. Thương hiệu SanDisk ® và biểu tượng của SanDisk ® đã được đăng ký của SanDisk ® Corporation, Sunnyvale California.

Mac, OS X, và biểu tượng của Mac là thương hiệu của Apple Computer, Inc, đăng ký tại thuộc Hoa Kỳ. và các nước khác.

Tất cả các logo và các chức danh khác là thương hiệu của công ty tương ứng.

 
Partners
SiteLock