Phục hồi dữ liệu 101: Cứu video của bạn từ những thẻ bị hư hỏng
LC Technology Int'l
1.866.603.2195 Điện thoại miễn phí

Phục hồi dữ liệu 101: Cứu video của bạn từ những thẻ bị hư hỏng

LC Chủ tịch Công nghệ, David Zimmerman đã được phỏng vấn tại này năm CTIA Supermobility show ở Las Vegas bởi Vizworld.

Cuộc phỏng vấn cung cấp thông tin tốt về khôi phục dữ liệu, và làm thế nào để tránh mất dữ liệu ở nơi đầu tiên.

 

Phục hồi dữ liệu 101: Cứu video của bạn từ những thẻ bị hư hỏng

Có bạn bị mất tập tin dữ liệu để đọc hoặc viết lỗi trên SD của bạn, microSD hoặc thẻ CF? Đã bay không người lái của bạn tiêu diệt GoPro của bạn, và bạn muốn ít nhất là phục hồi các tập tin vụ tai nạn để video virus tiếp theo của bạn có thể trả tiền cho một GoPro mới? Tự hỏi làm thế nào để phục hồi tất cả các dữ liệu này?
Đọc và xem nhiều…..

Những ý kiến ​​đóng.

 
Partners
SiteLock