Làm thế nào Không To Lose Your Head Khi bạn giảm dữ liệu của bạn
LC Technology Int'l
1.866.603.2195 Điện thoại miễn phí

Làm thế nào Không To Lose Your Head Khi bạn giảm dữ liệu của bạn

Michael O'Dwyer, một nhà văn tự do cho Forbes.com, gần đây đã phỏng vấn chủ tịch của chúng tôi, David Zimmerman, cho bài viết của ông về bảo vệ dữ liệu và phục hồi dữ liệu. The article addresses both physical and cloud storage concerns.

 

 

Làm thế nào Không To Lose Your Head Khi bạn giảm dữ liệu của bạn

Michael O'Dwyer

Người dùng máy tính, gần như không có ngoại lệ, có kinh nghiệm với việc mất dữ liệu. Cho dù từ một mất điện đột xuất hoặc một ứng dụng bị đóng băng khi cập nhật tài liệu dự án cần thiết, nó sẽ xảy ra.

Khi tập tin được bị mất, phục hồi dữ liệu thường xuyên là cần thiết để cứu hộ dữ liệu kinh doanh không thể thay thế hoặc vật dụng cá nhân, như hình ảnh. Cả người dùng gia đình và các công ty có thể tối đa hóa cơ hội khôi phục thông tin bằng cách làm theo một vài bước quan trọng và xác định khi bạn cần sự giúp đỡ của một chuyên nghiệp.

Đọc thêm

Những ý kiến ​​đóng.

 
Partners
SiteLock