How to protect, prevent and recover from data loss
LC Technology Int'l
1.866.603.2195 تلفن رایگان

چگونه برای محافظت از اطلاعات شرکت ها و جلوگیری و بهبود یافتن از دست دادن داده ها

دیوید زیمرمن, رئیس جمهور ما, بخش فناوری اطلاعات کارشناس در Beacon در مورد چگونگی حفاظت از داده ها و چگونگی بهبود یافتن از دست دادن داده ها مصاحبه شد. این مقاله آموزنده با یک لیست از است “آیا در” و آیا نیست”.

داده است در ذهن هر اجرایی و IT مدیر از آنجایی که نیروی حیاتی از سازمان. شرکتها باید کار سخت برای محافظت اختیار داشتن با ارزش ترین و در محل قرار داده برخی از بهترین شیوه برای هر دو پیشگیری و بهبود یافتن از دست دادن داده ها.
ادامه مطلب…

نظرات بسته است.

 
Partners
SiteLock