How to protect, prevent and recover from data loss
LC Technology Int'l
1.866.603.2195 Điện thoại miễn phí

Làm thế nào để bảo vệ dữ liệu của công ty và ngăn chặn và phục hồi từ mất dữ liệu

David Zimmerman, Tổng thống của chúng tôi, đã được phỏng vấn bởi phần Công nghệ thông tin chuyên gia của Beacon về làm thế nào để bảo vệ dữ liệu và làm thế nào để phục hồi từ mất dữ liệu. Đây là một bài viết thông tin với một danh sách các “Làm của” và đừng”.

Dữ liệu vào tâm trí của tất cả các giám đốc điều hành và quản lý CNTT vì nó thường mạch máu của tổ chức. Các công ty nên làm việc chăm chỉ để bảo vệ sở hữu có giá trị nhất của họ và đưa ra một số thông lệ tốt nhất để phòng ngừa và phục hồi dữ liệu bị mất.
Đọc thêm…

Những ý kiến ​​đóng.

 
Partners
SiteLock