اگر دستگاه در دریاچه یافت, احتمال قوی محققان حمله سان برناردینو می تواند داده های بازیابی | Windows Data Recovery Software & خدمات
LC Technology Int'l
1.866.603.2195 تلفن رایگان

اگر دستگاه در دریاچه یافت, احتمال قوی محققان حمله سان برناردینو می تواند داده های بازیابی

رئيس جمهور ما, دیوید زیمرمن, امروز توسط پریش دیو از L.A مصاحبه شد. بار.

موضوع مصاحبه شد در مورد اینکه آیا داده ها ممکن است قادر به از دستگاه های در دریاچه در سان برناردینو پرتاب بازیافت شود, کالیفرنیا توسط بورس در آخرین حمله هفته.

آقای. نظرات زیمرمن و مصاحبه می توان در اینجا بخوانید.

اگر دستگاه در دریاچه یافت, احتمال قوی محققان حمله سان برناردینو می تواند داده های بازیابی

نظرات بسته است.

 
Partners
SiteLock