RescuePRO Deluxe Commercial Demo Form US [PC] | Windows Data Recovery Software & Dịch vụ
LC Technology Int'l
1.866.603.2195 Điện thoại miễn phí

RescuePRO Deluxe Commercial Demo Form US [PC]

RescuePRO® Phòng Thương mại Mẫu Đánh giá

Điền vào biểu mẫu để dùng thử phần mềm miễn phí.
Bạn sẽ nhận được một xác nhận e-mail với một liên kết tải về cho phần mềm của bạn, do đó, một địa chỉ e-mail hợp lệ cần thiết.
Phần mềm này là một bản đánh giá đầy đủ chức năng.
Sự khác biệt giữa các bản đánh giá và bản sao mua là các bản đánh giá của RescuePRO sẽ cung cấp một bản xem trước của tập tin có thể được phục hồi.
Để có thể lưu các tập tin có thể được phục hồi.. hình ảnh, video. vv, bạn sẽ cần phải kích hoạt chương trình bằng cách mua một giấy phép.
Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhấn vào nút Mua trong chương trình. Sau khi kích hoạt, bạn có thể phục hồi và lưu các tập tin phục hồi được thể hiện trong các bản xem trước.
  • Ex: Canon
  • Ex: SanDisk SD card, 64GB
  • Lĩnh vực này là cho các mục đích xác nhận và cần được giữ nguyên.
 
Partners
SiteLock