How to Activate your LC Technology Software Product
LC Technology Int'l
1.866.603.2195 Điện thoại miễn phí

Phần mềm kích hoạt

Phần mềm Hỗ trợ kích hoạt – Cần giúp đỡ?

How to Activate your LC Technology Software Product

Xin vui lòng xem từng bước hướng dẫn kích hoạt của chúng tôi cho TẤT CẢ sản phẩm phần mềm của chúng tôi.

Hướng dẫn kích hoạt

 


Lưu ý quan trọng

Nó là rất khuyến khích mà bạn gõ vào mã kích hoạt thay vì sử dụng cắt và dán.
Đôi khi các ký tự bổ sung được chọn với cắt và dán có thể gây ra các mã kích hoạt để hiển thị là không hợp lệ.
Please be sure to fill in all the fields that are labeled as “cần thiết”.
If you need some assistance in activating your software, you can either follow the link above (the big red button) for a brief description of the activation process, or watch the short video below about the activation process, or please call our Tech Support, and you will be activated in just a few steps.

Nếu bạn thích, xin vui lòng xem video ngắn này để hướng dẫn bạn thông qua các thủ tục kích hoạt.

 
Partners
SiteLock