Solid State Doctor Demo Form US [PC] | Windows Data Recovery Software & Dịch vụ
LC Technology Int'l
1.866.603.2195 Điện thoại miễn phí

Solid State Doctor Demo Form US [PC]

SSD Utility Suite Mẫu Đánh giá

Điền vào biểu mẫu để dùng thử phần mềm miễn phí.
Bạn sẽ nhận được một xác nhận e-mail với một liên kết tải về cho phần mềm của bạn, do đó, một địa chỉ e-mail hợp lệ cần thiết.
Phần mềm này là một bản đánh giá sẽ chạy cho 7 ngày. Trong thời gian đó, có một số kích hoạt đầy đủ chức năng, và một vài chức năng đã hạn chế. Sau giai đoạn đánh giá, chương trình sẽ chỉ hiển thị các thông tin ổ đĩa. Sau đó chuyển sang chức năng đầy đủ một lần nữa, bạn sẽ cần phải mua phiên bản đầy đủ. Khi bạn khởi động phần mềm, nó sẽ yêu cầu bạn cho một mã kích hoạt hoặc chạy như một đánh giá. Để chạy như một đánh giá nhấn vào nút ở phần dưới của hộp thoại giấy phép.
  • Lĩnh vực này là cho các mục đích xác nhận và cần được giữ nguyên.
 
Partners
SiteLock