Συμφωνία χρήστη
LC Technology Int'l
1.866.603.2195 Ατελής

Συμφωνία χρήστη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση αυτού του web site. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας υποδεικνύει ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους (“ΟΡΟΙ”), μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

Όροι Χρήσης: LC Technology International, Inc. (LCTI) σάς επιτρέπει να βλέπετε τα υλικά σε αυτό το Web site (“Θέση”) μόνο για την προσωπική σας, μη-εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες σημειώσεις περί ιδιοκτησίας που περιέχονται στο πρωτότυπο υλικό σχετικά με τα αντίγραφα των υλικών. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τα υλικά σε αυτό το Site με οποιοδήποτε τρόπο ή να αναπαράγετε ή να εμφανίσετε δημοσίως, εκτελέσει, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να τα χρησιμοποιήσουν για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό,. Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, οποιαδήποτε χρήση αυτών των υλικών σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία Web ή δικτυωμένο περιβάλλον υπολογιστών για οποιοδήποτε σκοπό απαγορεύεται. Τα υλικά σε αυτό το Site προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε υλικού αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να παραβιάσει τα πνευματικά δικαιώματα, σήμα, και άλλους νόμους. Εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, εξουσιοδότησή σας να χρησιμοποιήσετε αυτό το Site τερματίζεται αυτόματα και πρέπει να καταστρέψετε αμέσως κατεβάσει ή έντυπο υλικό.

Χρήση του λογισμικού: Αν κατεβάσετε το λογισμικό από αυτό το Site (“Λογισμικό”), χρήση του λογισμικού υπόκειται στους όρους της άδειας χρήσης της Άδειας χρήσης λογισμικού που συνοδεύει ή παρέχεται με το λογισμικό. Δεν μπορείτε να κατεβάσετε ή να εγκαταστήσετε το λογισμικό έως ότου έχετε διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους της Άδειας χρήσης λογισμικού.

Μυστικότητα: Δείτε Δήλωση Απορρήτου μας για την πλήρη αποκάλυψη της ιδιωτικής ζωής μας.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους: Οι Σύνδεσμοι προς τρίτους τοποθεσίες Web σε αυτήν την ιστοσελίδα παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους, θα σας αφήσει με το Site. LCTI δεν έχει εξετάσει όλες αυτές τις τοποθεσίες τρίτων και δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε από αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Έτσι, LCTI δεν εγκρίνει ή να κάνει οποιεσδήποτε παραστάσεις σχετικά με αυτές, ή οποιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό ή άλλα προϊόντα ή υλικά που βρέθηκαν εκεί, ή οποιαδήποτε αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση τους. Αν αποφασίσετε να έχετε πρόσβαση οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες τρίτων που συνδέονται με αυτό το Site, μπορείτε να το κάνετε αυτό εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη.

Άρνηση: Τα υλικά και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτό το site παρέχονται “όπως είναι” χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. LCTI περαιτέρω δεν εγγυάται την ακρίβεια και την πληρότητα των υλικών ή υπηρεσιών σε αυτό το Site. LCTI μπορεί να κάνει αλλαγές στα υλικά και τις υπηρεσίες σε αυτό το Site, ή με τα προϊόντα και τις τιμές που περιγράφονται σε αυτά, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Τα υλικά και οι υπηρεσίες αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να είναι ξεπερασμένο, και LCTI κάνει καμία δέσμευση να ενημερώνει τα υλικά και τις υπηρεσίες σε αυτό το Site. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να αναφέρονται σε προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Συμβουλευτείτε τον τοπικό LCTI επιχειρηματική επαφή για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που μπορεί να είναι στη διάθεσή σας. Εφαρμοστέο δίκαιο δεν μπορεί να επιτρέψει τον αποκλεισμό των σιωπηρών εγγυήσεων, έτσι η ανωτέρω εξαίρεση μπορεί να μην ισχύει για εσάς.

Περιορισμός της ευθύνης: Σε καμία περίπτωση δεν θα LCTI, προμηθευτές της, ή άλλα τρίτα μέρη που αναφέρονται σε αυτό το site είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένων των, χωρίς περιορισμό, εκείνων που προκύπτουν από την απώλεια κερδών, απώλεια δεδομένων ή διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας) που προκύπτουν από τη χρήση, αδυναμία χρήσης, ή τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, κάθε δικτυακούς τόπους που συνδέονται με αυτό το site, ή τα υλικά ή πληροφορίες ή οι υπηρεσίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε ή όλες αυτές τις τοποθεσίες, είτε βασίζεται σε εγγύηση, σύμβαση, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία και αν έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή όχι. Εάν η χρήση των υλικών, πληροφορίες ή υπηρεσίες από αυτό το site ως αποτέλεσμα την ανάγκη για την εξυπηρέτηση, επισκευή ή διόρθωση του εξοπλισμού ή δεδομένων, θα αναλάβει όλες τις σχετικές δαπάνες. Εφαρμοστέο δίκαιο μπορεί να μην επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό συμπτωματικών ή επακόλουθων ζημιών, οπότε ο παραπάνω περιορισμός ή εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Διαδικασία έγερσης αξιώσεων παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων:
Λαμβάνονται όλα τα δυνατά μέτρα για να εξασφαλίσει συμβαίνει παράβαση, αλλά αν πιστεύεις LCTI παραβιάζει για την πνευματική ιδιοκτησία ή εμπορικό σήμα σας παρακαλώ ειδοποιήστε μας άμεσα στο τηλέφωνο (727) 449-0891 ή e-mail στο Service@LC-Tech.com.

Ειδικός Πράκτορας τη λήψη κοινοποίησης ισχυριζόμενης παραβίασης:
Thomas C. Jennings III
Repka και Jennings γινόμενο Ρ ·.
Κλιαργουότερ, Φλόριντα

Τηλέφωνο Αριθμός Ειδικός Πράκτορας:
(727) 441-4550

U.S. Περιορισμένα Δικαιώματα της Κυβέρνησης: Οι χρήστες κυβέρνηση δεν θα λάβει περισσότερο από Περιορισμένων Δικαιωμάτων, όπως ορίζεται στο FAR 52.227-19 (γ) (1-2 ) (Ιούνιος 1987). Οι χρήστες κυβέρνηση δεν θα λάβει καμία μεγαλύτερη Δικαιωμάτων Limited ως ορίζεται στο FAR 52.227-14 (Ιούνιος 1987) ή DFAR 252.227-7015 (β) (2) (Νοέμβριος 1995), όπως εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε τεχνικά δεδομένα σε αυτό το site.

Εφαρμοστέο Δίκαιο: Αυτός ο δικτυακός τόπος διοικείται από LCTI από τα γραφεία της σε Κλιαργουότερ, Φλόριντα των ΗΠΑ. LCTI κάνει καμία δήλωση ότι τα υλικά ή υπηρεσίες σε αυτό το Site είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, και την πρόσβαση σε αυτά από περιοχές όπου το περιεχόμενό τους είναι παράνομο, απαγορεύεται. Αν επιλέξετε να επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα αυτή εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, το κάνετε με δική σας πρωτοβουλία και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Οι παρόντες Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Φλόριντα, ΗΠΑ, χωρίς να εφαρμόζονται οι αρχές της σύγκρουσης νόμων.

Γενικός: LCTI μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους οποιαδήποτε στιγμή ενημερώνοντας αυτήν την ανάρτηση. Θα πρέπει να επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να εξετάζετε τους τρέχοντες Όρους, επειδή είναι δεσμευτική για εσάς. Ορισμένες διατάξεις αυτών των Όρων μπορεί να αντικατασταθούν από ρητά καθορισμένες νομικές ειδοποιήσεις ή όροι που βρίσκονται σε συγκεκριμένες σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου.

 
Partners
SiteLock