Khi dữ liệu Strikes thiên tai - Điều trên USAToday.com
LC Technology Int'l
1.866.603.2195 Điện thoại miễn phí

Khi dữ liệu Strikes thiên tai – Điều trên USAToday.com

USAToday.com chỉ đi sống với một bài viết, về làm thế nào để đối phó với sự mất mát dữ liệu có thể.

Tổng thống của chúng tôi, David Zimmerman, là một trong những nguồn mà USAToday.com tìm kiếm cho bài viết này.

Chuẩn bị sẵn sàng và phòng ngừa là hai từ mà đôi khi bị lạm dụng. Không phải trong trường hợp này.

Sound advice in this article.

When data disaster strikes

It happened to Susan Solovic on a recent flight.

As her seatmate stood to go to the bathroom, she knocked a soda on Solovic’s laptop.

I’m sure it will be fine,” she said to herself. But when she powered up the computer, the screen remained stubbornly blank.

Đọc toàn bộ bài viết ở đây

Những ý kiến ​​đóng.

 
Partners
SiteLock