facebook Re-thuê bao cho PHOTORECOVERY® Phần mềm Mac và PC | Phục hồi dữ liệu
LC Technology Int'l | Recovery Software & Dịch vụ

Re-thuê bao cho PHOTORECOVERY® Phần mềm Mac và PC

Re-thuê bao cho PHOTORECOVERY® Phần mềm Mac và PC

Photorecovery Resubscription

 

 

 

 

PHOTORECOVERY
Giấy phép Renewal

 

PHOTORECOVERY® PRO Special Offer!

       Giấy phép Đổi mới và nâng cấp

 

  • PHOTORECOVERY® PRO has all of the great features of PHOTORECOVERY®, but it also includes Digital Media Doctor® for Performance Testing and Media Restoration. Bạn có thể nhanh chóng sao lưu, Lau, Format, and Restore those used Digital Memory Cards to a “như mới” mức độ thực hiện. Bạn sẽ biết khi nào phải thay thẻ nhớ của bạn – biết trước khi quá muộn!
  • You can renew your subscription to PHOTORECOVERY PRO® at half of the retail price! Nhấp vào nút Mua ngay trên xuống dưới cho $30!

 

PHOTORECOVERY® Special Offer!

       Giấy phép Renewal

 

  • Please click the Buy Now button to renew your one year subscription of PHOTORECOVERY® for $20!

 

 

Phần mềm Windows *GiáĐổi mới
PHOTORECOVERY chuẩn của Windows$20.00
PHOTORECOVERY Pro Windows$30.00
*cửa sổ® Vista / Win7 / Win8 / Win10
Mac Software *GiáĐổi mới
PHOTORECOVERY Chuẩn Mac$20.00
PHOTORECOVERY Pro Mac$30.00
*Mac OS X 10.5 Hoặc cao hơn


PHỤC HỒI DỮ LIỆU

Phần mềm & Dịch vụ


Phục hồi dữ liệu phần mềm cho PC và Mac-Data Recovery Services cho thiết bị của bạn kỹ thuật số