facebook Re: จองซื้อซอฟท์แวPHOTORECOVERY® [พีซี] | Data Recovery
LC Technology Int'l | Recovery Software & Services

Re: จองซื้อซอฟท์แวPHOTORECOVERY® [พีซี]

Re: จองซื้อซอฟท์แวPHOTORECOVERY® [พีซี]

Tech Support

PHOTORECOVERY® PRO ข้อเสนอพิเศษ!
 

ต่ออายุใบอนุญาตและการอัพเกรด
   • PHOTORECOVERY® PRO มีทั้งหมดของคุณสมบัติที่ดีของPHOTORECOVERY®, แต่ก็ยังมีหมอสื่อดิจิตอลสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพและการสื่อการฟื้นฟู. คุณสามารถสำรองข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว, เช็ดถู, รูปแบบ, and Restore those used Digital Memory Cards to a “เหมือนใหม่” ระดับของการปฏิบัติ. คุณจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่จะเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำของคุณ – ทราบก่อนที่จะสายเกินไป!
  • คุณสามารถต่ออายุการเป็นสมาชิกของคุณเพื่อ PHOTORECOVERY Pro®ที่ครึ่งหนึ่งของราคาขายปลีก! คลิกที่ปุ่มซื้อตอนดังกล่าวข้างต้นที่จะต่ออายุสำหรับ $30!


PHOTORECOVERY®ข้อเสนอพิเศษ!
 

การต่ออายุใบอนุญาต
   • กรุณาคลิกที่ปุ่มซื้อตอนนี้จะต่ออายุการสมัครสมาชิกหนึ่งปีของคุณPHOTORECOVERY®สำหรับ $20!

โปรดทราบ:
ที่จะต่ออายุ, คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งรุ่นใหม่ของซอฟต์แวร์หลังจากที่คุณทำการสั่งซื้อต่ออายุ. แล้วก็, การติดตั้งรุ่นใหม่จะเข้ามาแทนที่รุ่นเก่าและช่วยให้คุณเพื่อเปิดใช้งานโดยใช้หมายเลขใหม่จากใบเสร็จรับเงินของคุณ.

social