facebook Software Downloads - Download Recovery Software
LC Technology Int'l | Recovery Software & Dịch vụ

Downloads sản phẩm

Software Downloads

All of our different file recovery software downloads, data recovery software downloads, image recovery software downloads and disk management software downloads are listed here for your immediate evaluation and inspection.
Nếu bạn biết những phần mềm bạn cần, đây là trang dành cho bạn.

Nếu bạn cần biết thêm một chút về bất kỳ của các phần mềm, xin vui lòng bấm vào tên của phần mềm để truy cập vào nó là trang đặc biệt.
Xin lưu ý, các phiên bản của phần mềm của chúng tôi là dành cho Windows và Mac (OS X) hệ thống.
Xin lưu ý của Windows và Mac chỉ định trên các cột thích hợp để đảm bảo bạn tải về hoặc mua đúng phiên bản cho hệ điều hành của bạn.
Cũng lưu ý, các phiên bản thương mại của phần mềm của chúng tôi là dành cho những người kinh doanh có nhu để thực hiện phục hồi cho khách hàng của họ. Đó là, phí để thực hiện phục hồi *.

Phần mềm WindowsĐánh giáMuaMac OS X Phần mềmĐánh giáMua
RescuePRO chuẩn Hãy thử đánh giá miễn phíRescuePRO chuẩn Hãy thử đánh giá miễn phí
RescuePRO Deluxe Hãy thử đánh giá miễn phíRescuePRO Phòng Hãy thử đánh giá miễn phí
RescuePRO Phòng Thương mại * Hãy thử đánh giá miễn phíRescuePRO Phòng Thương mại * Hãy thử đánh giá miễn phí
PHOTORECOVERY chuẩn Hãy thử đánh giá miễn phíPHOTORECOVERY chuẩn Hãy thử đánh giá miễn phí
PHOTORECOVERY Professional Hãy thử đánh giá miễn phíPHOTORECOVERY Professional Hãy thử đánh giá miễn phí
PHOTORECOVERY chuyên nghiệp thương mại * Hãy thử đánh giá miễn phíPHOTORECOVERY chuyên nghiệp thương mại * Hãy thử đánh giá miễn phí
FILERECOVERY Standard Hãy thử đánh giá miễn phíFILERECOVERY Standard Hãy thử đánh giá miễn phí
FILERECOVERY Professional Hãy thử đánh giá miễn phíFILERECOVERY Professional Hãy thử đánh giá miễn phí
FILERECOVERY Enterprise Hãy thử đánh giá miễn phíFILERECOVERY Enterprise Hãy thử đánh giá miễn phí
FILERECOVERY Doanh nghiệp thương mại * Hãy thử đánh giá miễn phíFILERECOVERY Doanh nghiệp thương mại * Hãy thử đánh giá miễn phí
FILERECOVERY RepairIT Hãy thử đánh giá miễn phíFILERECOVERY RepairITChỉ có Windows, Không Mac OS X
FILERECOVERY RepairIT thương mại * Hãy thử đánh giá miễn phíFILERECOVERY RepairIT CommercialChỉ có Windows, Không Mac OS X
FILExtinguisher Hãy thử đánh giá miễn phíFILExtinguisherChỉ có Windows, Không Mac OS X
FILExtinguisher thương mại * Hãy thử đánh giá miễn phíFILExtinguisher Thương mạiChỉ có Windows, Không Mac OS X
Digital Media Doctor Hãy thử đánh giá miễn phíDigital Media Doctor Hãy thử đánh giá miễn phí
Solid State Doctor Hãy thử đánh giá miễn phíSolid State DoctorChỉ có Windows, Không Mac OS X
-Tất cả mua phần mềm là tốt cho một thuê bao một năm.
*Giấy phép IntelliSMART thương mại là tốt cho đến 5 người sử dụng.

PHỤC HỒI DỮ LIỆU

Phần mềm & Dịch vụ


Phục hồi dữ liệu phần mềm cho PC và Mac-Data Recovery Services cho thiết bị của bạn kỹ thuật số