facebook SanDisk® RescuePRO® cực Offer | Data Recovery
LC Technology Int'l | Recovery Software & Services

SanDisk® RescuePRO® cực Offer

SanDisk® RescuePRO® cực Offer

Hãy làm theo hướng dẫn dưới đây để tải về miễn phí xây dựng của bạn kích hoạt phần mềm RescuePRO®:
1. Dưới đây xin vui lòng chọn mà bạn nhận được phiếu giảm giá với thẻ SanDisk Extreme của bạn.
>>>>Gợi ý: Phiếu giảm giá của bạn, hoặc sẽ nói RescuePRO® hoặc RescuePRO® Phòng, chọn cho phù hợp.
If you have a RescuePRO® SSD coupon, BẤM VÀO ĐÂY
2. Vui lòng chọn một trong các nút bên dưới phiếu giảm giá của bạn lựa chọn tương ứng với hệ điều hành của bạn.
3. Vui lòng xem lại LC Tech Activation Hướng dẫn Quy trình để được hướng dẫn của bạn về cách lấy mã kích hoạt bằng cách sử dụng số serial RPRID của bạn.
** Xin lưu ý: Bạn nên có một phiếu giảm giá cho RescuePRO Deluxe với một số serial bắt đầu bằng RPRID-0305,
bạn nên liên hệ với SanDisk tại
http://www.sandisk.com/about-sandisk/contact-us/ cho một số serial chính xác.
Số serial được in trên phiếu giảm giá của bạn đã hết hạn và không đúng.
Sau đó, bạn sẽ cần phải cung cấp RPRID hoàn chỉnh của bạn-0305 số serial để SanDisk để nhận được một sự thay thế. **


 

If you received a coupon with your SanDisk® SSD for a free 1 year activation of RescuePRO Deluxe for SSD, please follow the directions below to download your free 1-year activation build of RescuePRO® Deluxe for SSD software:
1. Below please choose which coupon you received with your SanDisk SSD.
>>>>Gợi ý: Your coupon will say RescuePRO® Deluxe.
2. Vui lòng chọn một trong các nút bên dưới phiếu giảm giá của bạn lựa chọn tương ứng với hệ điều hành của bạn.
3. Vui lòng xem lại LC Tech Activation Hướng dẫn Quy trình for your instructions on obtaining an activation code using your RPSSD serial number.
RescuePRO® Deluxe for SSD

Phần mềm Windows Phần mềm Macintosh


Nếu bạn đang sử dụng Windows XP, BẤM VÀO ĐÂY cho một bản sao tương thích XP của RescuePRO® Standard hoặc BẤM VÀO ĐÂY cho một bản sao tương thích XP của RescuePRO® Phòng.

Cài đặt:

Vui lòng cài đặt phần mềm trên máy tính, và khi bạn chạy nó lần đầu tiên, sau đó bạn sẽ được nhắc nhở để kích hoạt phần mềm của bạn. Sau đó bạn sẽ được cung cấp một liên kết đến các trang kích hoạt. Hãy làm theo các liên kết và điền vào mẫu, chắc chắn bao gồm số serial của bạn để kích hoạt bản sao miễn phí của phần mềm RescuePRO®. Nhấn vào đây để xem hướng dẫn từng bước để kích hoạt.

Nếu máy tính mà bạn đang cài đặt trên không được kết nối với internet, bạn có thể gửi email số lượng yêu cầu kích hoạt của bạn để hỗ trợ RescuePRO®, và chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một mã kích hoạt.

Để liên hệ với chúng tôi, hãy chọn hệ điều hành của bạn từ các nút bên dưới và tiến hành biểu mẫu Liên hệ với hệ thống điều hành của bạn. Hoặc cách khác, xin vui lòng gọi cho chúng tôi (Mỹ) điện thoại miễn phí (866) 603-2195, hoặc tại địa phương (727) 449-0891. Đối với châu Âu gọi +44 (0)115 704 3306

 

social