facebook دوباره اشتراک برای شرکت SanDisk RescuePRO® استاندارد و لوکس نرم افزار | بازیابی اطلاعات
LC Technology Int'l | نرم افزار بازیابی & خدمات

دوباره اشتراک برای شرکت SanDisk RescuePRO® استاندارد و لوکس نرم افزار

دوباره اشتراک برای شرکت SanDisk RescuePRO® استاندارد و لوکس نرم افزار

SanDisk
Tech Supportلطفا با کلیک بر روی “خرید در حال حاضر” روی دکمه زیر, بعدی به سیستم عامل خود را به روز رسانی و یا تجدید نسخه خود را از SanDisk RescuePRO® Standard for $20:

Tech Support
Tech Support
*پنجره ها® Vista/Win7/Win8/Win10
*سیستم عامل Mac OS X® 10.5 و یا بالاتر


حاشیه: The Downgrade Your License Renewal Option: SanDisk RescuePRO® Standard. Would you like to downgrade from RescuePRO®Deluxe to RescuePRO®Standard? You can renew and downgrade your subscription to RescuePRO® Standard at half the retail price, that’s only $20!  To downgrade, لطفا با کلیک بر استاندارد RescuePRO خرید لینک های بالا به جمع و جور.

لطفا توجه داشته باشید:
برای تمدید, شما نیاز به دانلود و نصب نسخه جدید از نرم افزار پس از خرید تجدید شما کامل. پس از آن, نصب نسخه جدید نسخه های قدیمی جایگزین و به شما اجازه فعال با استفاده از شماره سریال های جدید را از دریافت خود را.

 

Tech Supportلطفا با کلیک بر روی “خرید در حال حاضر” روی دکمه زیر, بعدی به سیستم عامل خود را به روز رسانی و یا تجدید نسخه خود را از SanDisk RescuePRO® Deluxe for $30:

Tech Support
Tech Support
*پنجره ها® Vista/Win7/Win8/Win10
*سیستم عامل Mac OS X® 10.5 و یا بالاتر


به روز رسانی: The Upgrade License Renewal Option: SanDisk RescuePRO® لوکس. Would you like to upgrade from RescuePRO® Standard to RescuePRO®لوکس? You can renew and upgrade your subscription to RescuePRO® Deluxe at half the retail price, که تنها $30! به روز رسانی, لطفا خرید لینک RescuePRO لوکس بالا کلیک کنید برای ارتقاء.

لطفا توجه داشته باشید:
برای تمدید, شما نیاز به دانلود و نصب نسخه جدید از نرم افزار پس از خرید تجدید شما کامل. پس از آن, نصب نسخه جدید نسخه های قدیمی جایگزین و به شما اجازه فعال با استفاده از شماره سریال های جدید را از دریافت خود را.

 


بازیابی اطلاعات

نرم افزار و خدمات


نرم افزار بازیابی اطلاعات برای PC و Mac-بازیابی اطلاعات خدمات برای دستگاه های دیجیتالی خود