facebook دوباره اشتراک برای شرکت SanDisk RescuePRO® استاندارد و لوکس نرم افزار | Data Recovery
LC Technology Int'l | Recovery Software & Services

دوباره اشتراک برای شرکت SanDisk RescuePRO® استاندارد و لوکس نرم افزار

دوباره اشتراک برای شرکت SanDisk RescuePRO® استاندارد و لوکس نرم افزار

SanDisk
Tech Support

لطفا با کلیک بر روی “خرید در حال حاضر” روی دکمه زیر, بعدی به سیستم عامل خود را به روز رسانی و یا تجدید نسخه خود را از شرکت SanDisk RescuePRO® استاندارد برای $20:

Tech Support
Tech Support
*ویندوز ویستا / WIN7 / WIN8 / Win10
*سیستم عامل Mac OS X® 10.5 و یا بالاتر


حاشیه: The Downgrade Your License Renewal Option: شرکت SanDisk RescuePRO® استاندارد. Would you like to downgrade from RescuePRO®Deluxe to RescuePRO®Standard? شما می توانید تجدید و جمع و جور کردن اشتراک خود را به RescuePRO® استاندارد در نیمی از قیمت خرده فروشی, که تنها $20! To downgrade, لطفا با کلیک بر استاندارد RescuePRO خرید لینک های بالا به جمع و جور.

لطفا توجه داشته باشید:
برای تمدید, شما نیاز به دانلود و نصب نسخه جدید از نرم افزار پس از خرید تجدید شما کامل. پس از آن, نصب نسخه جدید نسخه های قدیمی جایگزین و به شما اجازه فعال با استفاده از شماره سریال های جدید را از دریافت خود را.

 

Tech Support

لطفا با کلیک بر روی “خرید در حال حاضر” روی دکمه زیر, بعدی به سیستم عامل خود را به روز رسانی و یا تجدید نسخه خود را از شرکت SanDisk RescuePRO® Deluxe برای $30:

Tech Support
Tech Support
*ویندوز ویستا / WIN7 / WIN8 / Win10
*سیستم عامل Mac OS X® 10.5 و یا بالاتر


به روز رسانی: The Upgrade License Renewal Option: شرکت SanDisk RescuePRO® لوکس. Would you like to upgrade from RescuePRO® Standard to RescuePRO®Deluxe? شما می توانید تجدید و نوسازی اشتراک خود را به RescuePRO® لوکس در نیمی از قیمت خرده فروشی, که تنها $30! به روز رسانی, لطفا خرید لینک RescuePRO لوکس بالا کلیک کنید برای ارتقاء.

لطفا توجه داشته باشید:
برای تمدید, شما نیاز به دانلود و نصب نسخه جدید از نرم افزار پس از خرید تجدید شما کامل. پس از آن, نصب نسخه جدید نسخه های قدیمی جایگزین و به شما اجازه فعال با استفاده از شماره سریال های جدید را از دریافت خود را.

 social