facebook RescuePRO® Phòng | Phục hồi dữ liệu
LC Technology Int'l | Recovery Software & Dịch vụ

RescuePRO® Phòng

Trang này sẽ phát hiện ngôn ngữ trình duyệt của bạn trong 12 ngôn ngữ và hiển thị trong ngôn ngữ tương ứng.
Nếu ngôn ngữ của bạn không được hiển thị, bấm vào đây để một trang tiếng Anh mà có thể được dịch bởi trình duyệt của bạn.


RescuePRO® Phòng

Phần mềm Windows

Phần mềm cho Mac
** MacOS LƯU Ý 10.15 Người dùng - Phần mềm này không phải là hoàn toàn tương thích với các hệ điều hành MacOS vừa phát hành 10.15 (Catalina) hệ điều hành, và sẽ không đúng chạy trên hệ điều hành mà.
Một phiên bản cập nhật của phần mềm này, mà sẽ tương thích với hệ điều hành MacOS 10.15 (Catalina), sẽ được phát hành rất sớm. **
Nếu bạn nhận được một phiếu giảm giá với SanDisk® của bạn cho một miễn phí 2 kích hoạt năm RescuePRO Deluxe SSD, hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây để tải miễn phí của 2 năm hoạt build của RescuePRO® Phòng Deluxe cho phần mềm SSD:
1. Dưới đây xin vui lòng chọn coupon mà bạn nhận được với SanDisk SSD của bạn.
>>>>Gợi ý: phiếu giảm giá của bạn sẽ nói RescuePRO® Phòng Deluxe cho SSD.
Phần mềm này là dành cho SSD của (Solid State Drives).
Đối với phương tiện truyền thông đèn flash, chẳng hạn như thẻ SD, thẻ nhớ microSD, ổ đĩa USB, chọn RescuePRO® Phòng ở phía trên cùng của trang này.

2. Vui lòng chọn một trong các nút bên dưới phiếu giảm giá của bạn lựa chọn tương ứng với hệ điều hành của bạn.
3. Vui lòng xem lại LC Tech Activation Hướng dẫn Quy trình để được hướng dẫn của bạn về cách lấy mã kích hoạt sử dụng số serial RPSSD của bạn.
** Xin lưu ý: bạn nên có một phiếu giảm giá cho RescuePRO Deluxe SSD với một số serial bắt đầu với RPDLX-00602,
bạn nên liên hệ với SanDisk tại
http://www.sandisk.com/about-sandisk/contact-us/ cho một số serial chính xác.
Số serial được in trên phiếu giảm giá của bạn là không chính xác.
Nó nên bắt đầu với RPSSD
Sau đó bạn sẽ cần phải cung cấp RPDLX hoàn chỉnh của bạn-0602 số serial để SanDisk để nhận được một sự thay thế. **

RescuePRO® Phòng Deluxe cho SSD

Phần mềm Windows Phần mềm cho Mac


** MacOS LƯU Ý 10.15 Người dùng - Phần mềm này không phải là hoàn toàn tương thích với các hệ điều hành MacOS vừa phát hành 10.15 (Catalina) hệ điều hành, và sẽ không đúng chạy trên hệ điều hành mà.
Một phiên bản cập nhật của phần mềm này, mà sẽ tương thích với hệ điều hành MacOS 10.15 (Catalina), sẽ được phát hành rất sớm. **

            
** Đây là phiếu giảm giá in sai


PHỤC HỒI DỮ LIỆU

Phần mềm & Dịch vụ


Phục hồi dữ liệu phần mềm cho PC và Mac-Data Recovery Services cho thiết bị của bạn kỹ thuật số